INŻYNIERING

Efektywność i wydajność procesu cynkowania ogniowego w korelacji z najwyższą jakością wyrobu końcowego jest zależna od wielu czynników samego procesu technologicznego, jak i konstrukcji oraz parametrów urządzeń wchodzących w skład linii cynkowniczych. Mają na uwadze te jak że ważne aspekty oraz nakłady finansowe jakie musi ponieść inwestor decydując się na budowę linii do cynkowania ogniowego firma Galvsystem wykonując projekty technologiczne, czy też dokumentację konstrukcyjną urządzeń zawsze wykonuje je szyte na miarę zgodnie z wymaganiami, potrzebami oraz możliwościami finansowymi każdego Klienta.Tak zindywidualizowane podejście do każdego projektu pozwala nam sprostać oczekiwaniom naszych Klientów i efektywnie wspomóc ich podczas całego procesu inwestycyjnego co w rezultacie ma doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu biznesowego. 

Wychodząc naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu, w naszej ofercie z zakresu inżynieringu oferujemy:

 • kompleksowe doradztwo techniczne z zakresu technologii procesów cynkowania ogniowego,
 • opracowanie procesów technologicznych cynkowania ogniowego, wraz z koncepcją działania całego zakładu, oddziaływaniem na środowisko naturalne, zużycia poszczególnych surowców i mediów, opisy urządzeń wraz z parametrami technicznymi, layout linii cynkowniczej,
 • projekty konstrukcyjne urządzeń do prowadzenia procesów cynkowania ogniowego:
  • kompletne linie cynkownicze do procesów cynkownia zanurzeniowego konstrukcji, linie do cynkowania drobnych detali z odwirowaniem,
  • linie do chemicznego przygotowania,
  • piec cynkownicze gazowe i elektryczne, z wannami stalowymi i ceramicznymi,
  • suszarki wsadu,
  • instalacje odpylania piecy cynkowniczych,
  • wanny wodne i pasywacyjne,
  • wozy torowe,
  • stojaki do formowania i rozformowania wsadu,
  • wyposażenie pomocnicze i inne…
 • system sterowania i wizualizacji, instalacje elektryczne,
 • audyty istniejących zakładów i opracowywanie dokumentacji zakresie modernizacji i remontów celem poprawy efektywności, wydajności, bezpieczeństwa działania, ochrony środowiska,
 • nadzory techniczne nad procesami montażowymi urządzeń i linii technologicznych, oraz ich uruchamianie,
 • inżynieria kreatywna, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kreatywnego wsparcia podczas opracowywania nowych rozwiązań technicznych oraz procesowych na potrzeby projektów R&D oraz linii pilotażowych, wraz z późniejszym projektowaniem, produkcją i wdrażaniem.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Ze względu na wzrost zapotrzebowania ze strony rynkowej na zarządzanie prowadzonymi aktywnościami w spektrum działalności firmy są kompleksowe usługi zarządzania projektami.

Dzięki naszemu doświadczeniu w tej dziedzinie kompleksowo możemy realizować techniczne projekty inwestycyjne od etapu kosztorysu inwestycyjnego przez specyfikacje techniczne, layout, dostawy urządzeń, nadzór nad realizacją, uruchomienie i odbiorach kończąc. Jesteśmy w stanie wpierać projekty w szerokim zakresie kompetencji miękkich obejmujących zarządzanie: ryzykiem, komunikacją, ludźmi, kontraktami, udziałowcami. 

WSPARCIE NA WSZYSTKICH FAZACH PROJEKTU

GALVSYSTEM dzięki swojemu doświadczeniu zapewnia swoim Klientom niezbędne wsparcie na wszystkich etapach projektu inwestycyjnego:

 • analiza wykonalności i oceny inwestycji,
 • szczegółowe projektowanie konstrukcyjne i inżyniering,
 • nadzór nad realizacją procesów inwestycyjnych,
 • budowa,
 • montaż i uruchomienie,
 • odbiory,
 • szkolenia obsługi.

KONTAKT

Dariusz Hładki, tel. +48 664 096 268, e-mail: d.hladki@galvsystem.pl

Rafał Kuźnicki, tel. +48 798 380 829, e-mail: r.kuznicki@galvsystem.pl

Szukasz więcej informacji? Skontakuj się z Nami!